Regels

  • SimSim24 is een plek om antwoorden te krijgen op je vragen over teksten. Samen werken we aan eenvoudige, begrijpelijke teksten over moeilijke onderwerpen.
  • SimSim24 is geen discussieplatform. Geen plek om te kletsen. En ook geen plek om politieke meningen of maatschappelijke vraagstukken te bespreken.
  • Je stelt praktische, concrete vragen om je teksten eenvoudiger, begrijpelijker te maken. Laat je tekst zien. Je tekst kun je met de 'citaatknop' in het invulscherm markeren.
  • Je geeft praktische, concrete antwoorden om de tekst van een vragensteller eenvoudiger, begrijpelijker te maken. Wees constructief. Laat je tekst zien. Je tekst kun je met de 'citaatknop' in het invulscherm markeren.
  • Je kunt commentaar geven op vragen en antwoorden om vragen en antwoorden duidelijker te maken.
  • Met SimSim24 kunnen we samen werken aan eenvoudige, begrijpelijke teksten. Wees daarom constructief en aardig.
  • Wij mogen je vragen, antwoorden, commentaar en profiel verwijderen.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de teksten op SimSim24. Heb je schade door een tekst op SimSim24? Dan betalen wij die niet.