Voldoende saldo op beleggingsrekening

0
Avatar
Floor 5 okt. 2015 16:15

Ik moet de voorwaarde hieronder aanpassen in begrijpelijke taal. Maar ik snap het zelf eigenlijk niet helemaal. Vooral dit stukje: "en in andere gevallen die wet of regelgeving voorschrijven." Wie weet wat dat precies betekent?

 

Voldoende saldo

De Cliënt draagt er zorg voor dat te allen tijde voldoende saldo respectievelijk Financiële

Instrumenten op zijn Beleggingsrekening aanwezig zijn voor de voldoening door de Bank van al

hetgeen de Cliënt uit hoofde van en in verband met de Beleggingsdienstverlening verschuldigd

is en zal zijn. De Bank weigert te allen tijde een order die een Cliënt heeft opgegeven, uit te

voeren indien het saldo van de Cliënt onvoldoende is om de daaruit voortvloeiende

verplichtingen te voldoen en in andere gevallen die wet of regelgeving voorschrijven. De Bank

zal een Cliënt zo snel mogelijk op de hoogte stellen, als zij de uitvoering van een order weigert. De Bank sluit in dit verband alle aansprakelijkheid uit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Bank.

 

 

Antwoorden

 • 1
  Avatar
  Simo 5 okt. 2015 16:30

  Hoi, lastig stukje tekst! Het deel waar jij het over hebt, is abstract. Je kan denk ik twee dingen doen. Je maakt specifiek om welke andere gevallen het gaat. Óf je laat het weg. Want waar het om gaat, is dat je altijd een bericht krijgt als je opdracht niet wordt uitgevoerd. Mijn voorstel:

  Zorg dat er genoeg geld op uw beleggingsrekening staat om uw opdrachten en al onze kosten van te betalen. Van uw beleggingsrekening betalen wij het bedrag waarvoor u uw beleggingen kocht. Maar ook de kosten die wij maken om beleggingen voor u te kopen.

  Let op: wij voeren uw opdracht niet uit als er te weinig geld op uw beleggingsrekening staat. Als wij uw opdracht niet uitvoeren, laten we u dat zo snel mogelijk weten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw schade of verlies. We betalen daar dus ook niet voor. Behalve als wij er met opzet voor hebben gezorgd dat er te weinig geld op uw beleggingsrekening stond.  Of als dat onze eigen schuld was.

   Commentaar

  • Ha Simo,
   Fijn hier kan ik zeker wat mee!
   Floor 5 okt. 2015 17:06

Beantwoord deze vraag:

Wil je reageren op deze vraag? Dan moet je eerst even inloggen of je registreren als gebruiker van Simsim24.